Video: Onomatopee - Nederlands voor anderstalige nieuwkomers

Ook deze herfstvakantie namen een dertigtal kinderen deel aan Onomatopee: een driedaags kamp Nederlands voor anderstalige nieuwkomers van het 1ste tot en met het 6de leerjaar in Gent. Enkele sfeerbeelden: