Maatregelen Corona

Maatregelen Corona zomer 2020 (Info 2021 volgt nog)

Gaat jouw zoon of docher mee op taalvakantie met Roeland deze zomer? Lees dan zeker onderstaande informatie.

Animatiefilm Corona

Hoe wij alle deelnemers en vrijwilligers veilig houden, zie je in deze korte animatie: Amber (vrijwilliger) en Floris (deelnemer)

--

Mag mijn kind gewoon deelnemen aan activiteiten, werkingen en kampen?

Ja! Je kind mag deze zomer naar het speelplein, op kamp of naar de jeugdactiviteit.Ten minste als je kind: 

  • niet ziek is op moment van deelname
  • tot minimaal 5 dagen voor deelname niet ziek is geweest (focus op coronasymptomen)
  • niet tot de risicogroep behoort

Hoort je kind wel tot de risicogroep? Dan mag je kind gaan mits jouw toestemming, of als je een attest van de dokter hebt. Zie ook volgende vraag: 'Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daar onder valt?

Wat zijn de risicogroepen en wat als mijn kind daar onder valt?

De risicogroepen worden in deze lijst van pediaters benoemd. Bij twijfel kan je steeds een huisarts contacteren die jou verder kan helpen.

Voor sommige van deze risicogroepen volstaat het om als ouder toestemming te geven dat je kind kan deelnemen aan het aanbod, dat is wanneer er sprake is van een chronische ziekte die onder controle is met medicatie. We begrijpen wel dat je als ouder mogelijk twijfels hebt, raadpleeg dan steeds de arts die samen met jou de inschatting kan maken of het kan en hoe het kan.

Voor andere risicogroepen is toestemming van de arts wel nodig om deel te kunnen nemen. Ga in gesprek met de arts wat de risico’s kunnen zijn, wat wel of niet kan.

Ga zowel bij eigen toestemming als ouder als bij toestemming van de huisarts ook zeker in gesprek met ons indien er speciale zorg of aandacht nodig is en hou rekening met de draagkracht van onze vrijwilligers, misschien lijken sommige zaken vooraf moeilijk of niet haalbaar, ga het gesprek aan. 

Is social distancing van toepassing tijdens het kamp, de activiteit of de werking?

Elk kamp wordt opgesplitst in bubbels van maximaal 50 personen.

Binnen die bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden. De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van 1 bubbel. Er wordt gespeeld, gegeten, geslapen, gedanst, geknutseld… binnen de eigen bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s). Geen social distancing dus binnen de bubbel wel bubbel distancing!

Binnen de bubbels wordt een onderscheid gemaakt tussen -12 en + 12 jaar met betrekking tot de intensiteit van het contact. Vanaf +12 jaar is er een hoger besmettingsgevaar. Daar wordt rekening mee gehouden bij keuze van activiteiten. Ook in relatie tot externen wordt bij +12 extra aandacht geschonken aan social distancing en/of gebruik van mondmaskers.

Contact met mensen buiten de bubbel wordt vermeden. Een bezoekdag of toonmoment voor jou als ouder zit er dit jaar dus niet in. Bij brengen en halen bij dagaanbod zonder overnachting wordt toegang van ouders tot de locatie gemeden en wordt gekeken om te werken met kiss en rides, social distancing tussen ouders, …  

Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens het kamp, de werking, de activiteit?

Binnen de bubbel van je kind is dat niet nodig.

Zo zijn er bepaalde situaties waarbij +12 jarigen wel een mondmasker moeten dragen. 

  • wanneer je het openbaar vervoer neemt op drukke plaatsen komt
  • waar je geen afstand kan houden
  • wanneer je contact hebt met externen

Heeft je kind een wond die verzorgd moet worden? De begeleider doet dat met een mondmasker en eventueel handschoenen aan. Je kind zelf moet er geen dragen.

Eventueel kan de begeleiding ‘s avonds een mondmasker dragen. Wanneer die bijvoorbeeld moet overleggen met begeleiding van andere bubbels. Op dat moment houden ze rekening met social distancing en als dit niet lukt zijn mondmaskers een goede oplossing.  

Moet ik dan zelf voor mondmaskers zorgen voor mijn kind?

Kinderen -12 moeten in principe dus geen mondmaskers dragen, voor de +12 deelnemers kan het dus wel gevraagd worden in functie van verplaatsingen, contact met externen,…

Roeland probeert om zelf mondmaskers te voorzien. Maar een mondmasker meegeven met je kind is altijd een goed idee.

Wat als mijn kind ziek wordt op kamp, de activiteit of tijdens de werking?

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. We voorzien een quarantaine ruimte op de locatie waar je kind dan kan apart gezet worden wanneer er vermoeden van besmetting is. Ze nemen contact op met een huisarts in de buurt van het kamp of de activiteit. De huisarts zal de groep adviseren over te ondernemen stappen. Dit wil onder meer zeggen dat je als ouder of opvoeder kan gevraagd worden je kind op te halen. Hou hier dus zeker rekening mee. Kinderen (en ook begeleiders/omkadering…) die ziek zijn horen niet thuis op het kamp, de activiteit of de werking en worden dus in quarantaine geplaatst en zo snel mogelijk opgehaald.

Wie uitgeput is, heeft meer kans om ziek te worden. Om dat te vermijden, zorgen we ervoor dat iedereen genoeg kan uitrusten.

Als blijkt dat jouw kind corona heeft (gehad) word je nadien gecontacteerd door de tracing inspecteurs, geef hen alle nodige informatie.  

Gaan uitstappen door deze zomer?

Alle activiteiten vinden zoveel mogelijk in open lucht plaats én op de eigen (kamp)locatie. De experten raden een uitstap naar een andere locatie af, maar het is niet verboden. We houden steeds rekening met de geldende maatregelen op die locatie en met betrekking tot externen (evt. mondmaskers, afstand houden enz…).

Mag je naar het buitenland?

Ja, als de bestemming niet verder dan 150 km van de Belgische grens ligt. Het is dan nog niet zeker of het kamp kan doorgaan. Dat hangt af van de richtlijnen voor reizen vanuit België, maar ook van het land van bestemming. 

Waarom 150 km?

Als een kind/jongere ziek wordt op kamp, moet die in quarantaine geplaatst worden. Dat wordt dan gemeld aan de ouders en die moeten het kind/jongere meteen komen ophalen. En dat moet haalbaar zijn. Daarom is er een grens afgesproken van 150 km van de Belgische grens.

Bron: De Ambrassade